Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. № 1 (55). 232 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управлінняНаціональної академії державного управління при Президентові України, протокол № 4/248-5 від 23 квітня 2019 р.    
Опубліковано: 2019-07-02

Механізми державного управління

Соціальна і гуманітарна політика