Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. – № 1 (59). – 232 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, протокол № 4/271-3 від 19 березня 2021 р.
Опубліковано: 2021-08-04

Весь випуск

Теорія та історія державного управління

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Політичні та правові засади державного управління

Соціальна і гуманітарна політика