Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. :Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. – № 2 (58). – 244 с.  Рекомендовано до друку Вченою радоюХарківського регіонального інституту державного управлінняНаціональної академії державного управління при Президентові України,протокол № 8/264-7 від 30 жовтня 2020 р.
Опубліковано: 2021-01-15

Механізми державного управління

Світовий досвід державного управління