Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. – № 1 (57). – 328 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, протокол № 3/259-13 від 26 травня 2020 р. 
Опубліковано: 2020-07-08

Весь випуск

Теорія та історія державного управління

Механізми державного управління

Політичні та правові засади державного управління

Соціальна і гуманітарна політика