ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ ЯК ОБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

  • Крутій Ганна Миколаївна здобувач кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України м. Харків https://orcid.org/0000-0003-2848-8792
Ключові слова: публічне управління; сфера туризму; блок-кластери наукових підходів: державно-управлінський, соціально-економічний, політико-правовий, соціокультурний.

Анотація

Розглянуто теоретичні основи сфери туризму як об’єкту публічного управління. Проаналізовано туризм як багатовекторне та поліфункціональне явище з позицій різних суспільних наук. Джерельний аналіз сфери туризму характеризується виокремленням чотирьох блок-кластерів наукових підходів: державно-управлінського, соціально-економічного, політико-правового, соціокультурного. Визначено, що туризм як об’єкт публічного управління розглядається комплексно із застосуванням державно-управлінських, економічних, соціологічних, психологічних та педагогічних методів і визначається, як сфера відпочинку, середовище формування світогляду, виявлення мотивів та моделювання соціального портрету мандрівника та соціальній системі туризму в цілому, а також як засіб національно-патріотичного виховання всіх категорій громадян України. Встановлено, що в рамках державно-управлінського підходу розвиток туризму розглядається в контексті удосконалення інститутів публічного управління задіяних у освітній і туристичний процеси.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Соціальна і гуманітарна політика