СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я: ОНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

  • Деміхов Олексій Ігорович к.держ.упр., докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ https://orcid.org/0000-0002-9715-9557
Ключові слова: публічна політика; громадське здоров’я; благоустрій територій; екосистема місцевих громад; озеленення; поводження з відходами; урбанізація.

Анотація

На фоні зміни клімату, епідемії COVID-19 і трансформації економічних моделей цілих держав, роль населених пунктів і крупних міст у прогресі суспільства постійно зростає, і благоустрій виконує в цій системі важливу функцію – формує в населеному пункті середовище, придатне для життя, стимулює збереження та відтворення здоров’я громади. Для комплексного вирішення цих питань вкрай необхідно на рівні місцевих суб’єктів публічного управління стратегічно планувати заходи з благоустрою територій. Ураховуючи взаємозв’язок благоустрою з громадським здоров’ям, дослідження відповідної публічної політики є надзвичайно актуальним. У статті проаналізовано сучасний стан забезпечення благоустрою в Україні в контексті його впливу на громадське здоров’я та на цій основі виявити проблеми відповідної державної та місцевої публічної політики.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Соціальна і гуманітарна політика