НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

  • Афанасьєва Юлія Віталіївна к.держ.упр., доц., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-2712-8146
Ключові слова: соціальний захист; антитерористична операція; учасник антитерористичної операції; ветеран війни; учасник бойових дій.

Анотація

Здійснено аналіз сучасного стану системи соціального захисту учасників антитерористичної операції та їх сімей. Визначено, що існуюча система соціального захисту даної категорії осіб має безсистемний характер та вимагає вдосконалення. Визначено, що кількість учасників антитерористичної операції зростає з кожним роком. Встановлено, що така категорія осіб як учасник АТО включено до категорії учасників бойових дій та, відповідно, має право користуватися набором пільг та допомоги, які встановлено для учасників бойових дій. Проте існує низка невідповідностей в законодавчому полі з приводу надання свідчень про набуття статусу учасника бойових дій, що унеможливлює таких осіб користуватися системою соціального захисту учасника бойових дій. Серед ключових проблем, які існують наразі в системі соціального захисту учасників АТО та їх сімей можна назвати наступні: недостатнє фінансове забезпечення; відсутність дієвих механізмів вирішення житлового питання для учасників АТО та їх сімей; високий рівень безробіття серед учасників АТО, відсутність належної системи перепідготовки цієї категорії населення; розглядання учасників АТО та їх сімей лише як об’єктів соціального захисту та соціальної політики, а не як повноцінних суб’єктів, залучаючи їх до вироблення та реалізації політики відповідно до власних потреб. Спираючись на існуючі проблеми, можна запропонувати наступні шляхи вдосконалення системи соціального захисту учасників АТО та їх сімей, а саме створення єдиної бази даних учасників бойових дій із зазначенням місця, періоду, роду військ, звання під час служби та участі в АТО, що спростить процедуру отримання належних документів для отримання статусу учасника бойових для подальшого користування всіма відповідними правами та гарантіями; внесення змін в законодавстві щодо черги на житло або покращення житлових умов для учасників АТО та їх сімей для надання їх можливості брати участь у державних кредитних програмах; розроблення онлайн курсу для перекваліфікації учасників АТО, що дасть можливість адаптуватися до наявних вимог сучасного ринку праці; розширення мережі центрів із соціально-психологічної адаптації із залученням волонтерів; створення належних умов до залучення міжнародних організацій до надання належної медичної та санаторно-лікувальної допомоги даній категорії осіб. Визначено, що невирішеність питань в системі соціального захисту призводить до нарощення рівня недовіри до влади, невдоволеності, погіршення психоемоційного стану учасників АТО та їх сімей та демотивує чоловіків до служіння на користь вітчизни, що є загрозою національній безпеці на рівні держави.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Соціальна і гуманітарна політика