РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

  • Єлагін Віктор Павлович д.держ.упр., проф., завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-1954-3000
Ключові слова: гендерна нерівність; права жінок; гендерне насильство; рівні можливості, Соціальна рада ООН.

Анотація

Проведено аналіз методів підтримки ООН прав жінок задля досягнення міжнародного співробітництва у просуванні та заохоченні поваги до прав людини та основних свобод в сучасних умовах. Запропоновані шляхи створення ефективної системи співпраці органів державної влади, міжнародних організацій і громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Соціальна і гуманітарна політика