ПРОЗОРІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ У СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТОРУ

  • Грибко Ольга Владиславівна к.держ.упр., доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна, Національний технічний університет “ХПІ” м. Харків https://orcid.org/0000-0003-3227-608X
Ключові слова: Європейський адміністративний простір; Європейський Союз; публічне управління; принципи.

Анотація

Розглянуто основні принципи Європейського адміністративного простору, виявлено їх взаємозв’язок та взаємозалежність. Встановлено роль прозорості та відкритості в системі принципів Європейського адміністративного простору.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Світовий досвід державного управління