ПЕРШІ КРОКИ НОВОПРИЗНАЧЕНОГО КЕРІВНИКА В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

  • Євдокимов Вадім Олександрович к.е.н., доц., доцент кафедри державного управління, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-0620-4939
Ключові слова: керівник; підлеглий; завдання; smart-критерії; імідж; відносини; спілкування.

Анотація

Здійснено аналіз ключових помилок керівника під час вступу на посаду в системі публічної служби. Оскільки аналіз наукових джерел з цієї проблематики виявив значні прогалини в дослідженні питання, постала необхідність визначення управлінських технік, упровадження яких дозволить зменшити негативні наслідки опору колективу “новому” керівникові. Обґрунтовано доцільність використання технології постановки завдань з використанням SMART-критеріїв для визначення ключових показників результативності та якості службової діяльності публічних службовців.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Державна служба: аспекти та практики