ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ B УКРАЇНІ

  • Фірсова Оксана Дмитрівна к.держ.упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ https://orcid.org/0000-0001-9695-0729
  • Соломенна Любов Василівна аспірантка кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ https://orcid.org/0000-0003-2548-8594
Ключові слова: публічна політика; політика охорони здоров’я; здоров’я працюючого населення; безпека праці; українське законодавство.

Анотація

У статті досліджується чинна нормативно-правова база з питань збереження здоров’я працюючого населення. У правовому полі прийнято виокремлювати охорону праці, що розглядається переважно як промислова безпека, і питання санітарії, гігієни та виробничого середовища, що розглядаються як гігієна праці, на відміну від комплексного підходу. Необхідною умовою успішної адаптації вітчизняного законодавства у цій сфері до міжнародних і європейських норм є розробка Національної стратегії із заохочення безпеки та гігієни праці і прийняття закону, який слугуватиме правовою основою національної системи запобігання професійним ризикам і визначить загальні функції, основні обов’язки та права всіх зацікавлених сторін цієї сфери (держави, працівників, роботодавців) щодо здоров’я і безпеки працівників.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Політичні та правові засади державного управління