ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ

  • Дзюндзюк Вячеслав Борисович д.держ.упр., проф., завідувач кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-0622-2600
  • Мережко Сергій Іванович аспірант кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-7916-3424
Ключові слова: публічне управління; корупція; прозорість; бюрократія.

Анотація

Стаття присвячена аналізу виникнення корупції. Встановлено, що відсутність прозорості та ефективного інституційного контролю є основними чинниками, що ведуть до корупції. Також передумовами корупційних діянь можна вважати: використання державних підприємств для фінансування діяльності політичних партій та надання робочих місць клієнтам певних політичних груп; відсутність політично мотивованого найму, патронажу та непотизму, а також чітких правил кар’єрного зростання – все, що сприяє якості бюрократії.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Політичні та правові засади державного управління