РЕГІОНАЛЬНІ БАНКИ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ

  • Коваленко Микола Миколайович д.держ.упр., проф., професор кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-2845-6993
  • Ходякова Катерина Сергіївна аспірантка кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-9810-4649
Ключові слова: регіональний промисловий кластер; регіональний банк; інноваційно-промисловий розвиток; регіональна економічна політика; регіональний банк розвитку; фінансова підтримка; кредит.

Анотація

Досліджено роль та значення регіональних банків у процесі формування та розвитку регіональних промислових кластерів. Вивчено провідний зарубіжний досвід сприяння розвитку промисловості регіону через використання кластерної моделі. На прикладі формування Слобожанського кластеру машинобудування показано загальну схему побудови регіонального промислового кластеру. Обґрунтовано використання Банку регіонального розвитку як агента інноваційно-інвестиційного розвитку регіону.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Регіональне управління та місцеве самоврядування