ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

  • Жадан Олександр Васильович д.держ.упр., проф., професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-8088-355X
Ключові слова: державно-приватне партнерство; державні механізми; інноваційна економіка; інноваційний проєкт; інноваційна інфраструктура.

Анотація

  Стаття присвячена питанню розробки на основі світового досвіду теоретико-методологічних положень та методичних рекомендацій щодо формування механізмів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері економіки України. Уточнено сутнісні характеристики державно-приватного партнерства в інноваційній сфері, принципи та організаційні форми його функціонування. Здійснено порівняльний аналіз процесів розвитку державно-приватного партнерства в Україні та провідних країнах світу. Визначено декілька найбільш істотних проблем, що перешкоджають розвитку ДПП в Україні. Сформульовано пріоритетні напрями державної політики щодо подальшого вдосконалення механізмів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Механізми державного управління