ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ НА ОСНОВІ НАЯВНИХ ПЛАТФОРМНИХ РІШЕНЬ У ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ

  • Кудь Александр Александрович аспірант кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, член правління громадської організації “Науково-дослідний центр економіко-правових рішень у сфері застосування технологій розподіленого реєстру”, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-5753-7421
Ключові слова: децентралізована інформаційна платформа; цифрова платформа; організаційна модель; публічний сектор; суспільна цінність; GaaP.

Анотація

Обґрунтовано напрями та зміст прирощення суспільної цінності завдяки запровадженню децентралізованих інформаційних платформ у межах наявної моделі GaaP, що реалізована на державних централізованих платформах. Проаналізовано діяльності найбільш резонансних і знакових іноземних державних централізованих платформ із Британії, Індії, Естонії, Італії та України. На їхньому прикладі простежується технологічний спосіб формування нової суспільної цінності завдяки застосуванню трьох головних механізмів налагодження бізнес-процесів. Порівнюючи з наявною практикою роботи централізованих платформ, запропоновано новий зміст прирощення суспільної цінності завдяки запровадженню децентралізованих інформаційних платформ. Зроблено висновок, що попри сьогоднішній скепсис урядів до інтеграції державних баз даних із реєстрами на блокчейні, така інтеграція є дуже ймовірною вже у перспективі 2–3 років, що стане можливим завдяки запровадженню нових веб-модулів і визнанню довірених приватних реєстрів на блокчейні.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Теорія та історія державного управління