СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО” У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

  • Єрьоміна Олена Вячеславівна здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-6065-2279
Ключові слова: державно-приватне партнерство; публічно-приватне партнерство; соціальна сфера; дефініція; культура; культурна політика.

Анотація

Досліджено різні наукові підходи щодо визначення поняття державно-приватне партнерство та виділено важливі аспекти такого партнерства. Розглянуто чотири концептуальні підходи до розуміння природи державно-приватного партнерства, які існують у юридичній, економічній та соціологічній науках, а саме: організаційний, фінансовий, цільовий та політичний. Виявлено, що наведені підходи висвітлюють різні аспекти державно-приватного партнерства, а тому лише у їхньому поєднанні можуть дати цілісне розуміння цього явища.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Теорія та історія державного управління