ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В ПРОСТОРІ КОМУНІКАЦІЇ

  • Статівка Наталія Валеріївна д.держ.упр., проф., завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-0903-6256
  • Бублій Максим Петрович к.держ.упр., доц., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-1060-6404
Ключові слова: державне управління; громадськість; суспільство; взаємодія; інформатизація; електронна демократія; інформаційно-комунікаційні технології.

Анотація

У статті досліджено теоретичні основи взаємодії органів влади та громадськості в просторі комунікації. Доведено, що за роки незалежності нашої країни відбулась трансформація відносин влади і суспільства, від патерналістської моделі до реальної, взаємовигідної, демократичної за своїм характером, двосторонньої взаємодії. Визначено, що досягнутий рівень інформатизації дозволяє повноцінно розвивати інститут електронної демократії, як новітній інструмент підвищення якості прийняття управлінських рішень на державному рівні за допомогою різнорівневої експертної онлайн-мережі, що складається з усіх категорій громадян. При цьому громадяни відповідно до своїх сфер компетенції можуть висувати свої позиції щодо вирішення тієї чи іншої проблеми.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Теорія та історія державного управління