ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  • Валерія Володимирівна Голубь д.держ.упр., проф., професор кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ https://orcid.org/0000-0003-4790-4819
Ключові слова: інституціоналізація; державна бюрократія; суспільні комунікації; інноваційні зміни; транзитивне суспільство; ефективна держава; публічне управління.

Анотація

У статті досліджено процес інституціоналізації інтеракцій держави і суспільства як основи формування ефективної держави. Акцентовано увагу, що інституціоналізацію взаємовідносин держави і суспільства у широкому контексті можна розглядати у двох основних аспектах: по-перше, на рівні норм і правил (їх фіксації або виключенні), по-друге – на організаційному рівні – за рівнем відносин, передусім – відносно різних соціальних груп і категорій громадян. Наголошено, шо йдеться про пошук нових форм взаємовідносин суспільства з державою та її інституціями, відповідно, змінюється зміст площини політики і політичного, також співвідношення політики і управління, разом з пріоритетами економічного і політичного розвитку держави, Доведено, що від рівня і якості взаємодії влади і суспільства залежить успіх модернізаційних процесів та їх ефективність і стратегічна послідовність у досягненні цілій суспільних трансформацій у транзитивному суспільстві.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Теорія та історія державного управління