ІНТЕГРАЦІЯ НОВОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НА РІВНІ ГРОМАД

  • Давтян С.Г.
  • Єльчієва О.Р.
Ключові слова: громада; власні повноваження; делеговані повноваження; соціальні послуги; соціальний захист; інтеграція врядування; інтеграція стратегій; інтеграція процесів; фахівці із соціальної роботи; центр надання соціальних послуг; планування; “ведення ви- падку”; центр надання адміністративних послуг

Анотація

Розглянуто сучасний стан надання соціальних послуг населенню, питання створен-ня та інтеграції нової моделі соціального захисту населення на рівні громад. Дослідженоосновні напрями інтегрованої моделі системи соціального захисту населення: інтеграціяврядування, інтеграція стратегій, інтеграція процесів. Проаналізовані зміни в системно-організаційних зв’язках існуючої моделі надання соціальних послуг та розглянуто механізмивзаємодії між суб’єктами нової моделі надання соціальних послуг в територіальній громаді.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Соціальна і гуманітарна політика