СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

  • Вольська О.М.
Ключові слова: соціальні інновації; державна соціальна політика; інноваційній про- цес; інноваційний продукт

Анотація

Розглянуто теоретичні засади соціальних інновацій. Наведено погляди українських ізакордонних науковців на природу соціальних інновацій. Доведено, що соціальні інноваціїможуть мати чотири визначення: нове вирішення соціальної проблеми; інноваційний про-дукт, застосування якого може вплинути на вирішення соціальної проблеми; шлях розпо-всюдження соціальної інновації; унікальність соціальної інновації. Наведено приклади со-ціальних інновацій в освітню сферу. Визначено роль соціальних інновацій у державній со-ціальній політиці.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Соціальна і гуманітарна політика