СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

  • Мирна Н.В.
  • Соколова В.В.
Ключові слова: технічне регулювання; директиви, регламенти; стандарти; історія сис- теми технічного регулювання; система технічного регулювання ЄС; старий підхід; новий під- хід; глобальний підхід; гармонізація законодавства

Анотація

У статті проаналізовано становлення та розвиток системи технічного регулювання наприкладі Європейського Союзу. Розглянуто історичні етапі побудови та становлення систе-ми технічного регулювання в Європі. Окремо визначено вплив системи технічного регулю-вання на розвиток та створення внутрішнього ринку ЄС. Виокремлено чотири етапи побудо-ви сучасної системи технічного регулювання в ЄС.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Світовий досвід державного управління