АКТУАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИМІРИ

  • Голинська О.В.
  • Бєлошапка Т.В.
Ключові слова: публічне управління; екологічна політика; охорона природного серед- овища; навколишнє природне середовище; екологізація

Анотація

Проаналізовано наукові публікації, де розкрито важливість публічного управління вгалузі охорони навколишнього природного середовища. Розглянуто законодавчу базу тапраці науковців, в яких досліджено сучасний стан публічного управління в галузі охоронинавколишнього природного середовища. Підкреслено необхідність екологізації публічногоадміністрування та виділено важливі її напрями як на регіональному, так і місцевому рівнях.Наголошено на актуальності формування екологічної свідомості суспільства як передумовидля подальшого сталого розвитку територій та держави.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Світовий досвід державного управління