ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

  • Білоконь М.В.
Ключові слова: гібридні загрози; глобальна міжнародна безпека; глобальні загрози; європейська інтеграція; національні інтереси

Анотація

Проаналізовано актуальні практики ЄС у сфері забезпечення глобальної та регіональ-ної безпеки. Визначено місце протидії гібридним загрозам як складової комплексу забез-печення глобальної безпеки. Зіставлено здатність до реалізації національних інтересів дер-жави і її спроможностi у глобальному вимірі. Запропоновано шляхи інтенсифікації участіУкраїни в системі європейської протидії та попередження гібридних загроз через окреслен-ня вектору безпекової інтеграції та напрямів інтенсифікації участі України в системі забез-печення спільної європейської політика безпеки та оборони.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Світовий досвід державного управління