СУТНІСТЬ ЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ОСНОВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

  • Сорокіна Н.Г.
Ключові слова: етична інфраструктура; публічна служба; етика; мораль; публічний службовець; морально-психологічний клімат

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності етичної інфраструктури публічної служби тавизначенню її основних елементів. Розкрито різні підходи до визначення поняття “етичнаінфраструктура”. Проаналізовано три основні системи етичної інфраструктури: формальну,неформальну та лідерство. Визначено основні елементи етичної інфраструктури, до якихвідносять: політичну волю, законодавство, кодекси поведінки, механізми звітності та нагля-ду, громадський контроль, професійну соціалізацію, координуючі органи, умови підтримкипублічної служби. На основі власного соціологічного дослідження проранжовано основніелементи етичної інфраструктури за їх важливістю у процесі формування морально-етич-них основ публічної служби.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Державна служба: аспекти та практики