ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИК ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

  • Лащенко О.В.
  • Серьогін С.С.
  • Серьогіна Н.К.
Ключові слова: державний службовець; функціональні обов’язки; робочий час; раціо- нальність; результативність; тайм-менеджмент; методи управління часом

Анотація

Розглянуто сутність тайм-менеджменту та необхідність його використання для під-вищення результативності використання робочого часу у діяльності державних службов-ців. Розкрито особливості планування робочого часу. Розглянуто існуючі методики тайм-менеджменту з метою їх використання під час формування власної системи управління ро-бочим часом державних службовців. Наведено переваги використання там-менеджменту вдіяльності держаних службовців.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Державна служба: аспекти та практики