ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ У СВІТІ

  • Калінкіна Н.В.
  • Герасименко А.Г.
Ключові слова: імідж; формування позитивного іміджу; держава; державні органи; демократія; національні інтереси; поліпшення життя; світова спільнота; західні партнери

Анотація

У статті досліджено питання іміджу держави у контексті здійснення демократичних пе-ретворень в Україні. Доведено, що імідж держави на міжнародній арені є одним з основнихфакторів формування міжнародних відносин країни. Здійснено аналіз формування та ре-алізації зовнішньої іміджевої політики України у світі. Доведено, що позитивне сприйняттядержави всередині країни та у світі є запорукою успіху глобальних політичних, соціальних таекономічних рухів, які і є реформами.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Політичні та правові засади державного управління