ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНСТРУМЕНТІВ КОМУНІКАЦІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ І ГРОМАДСЬКОСТІ

  • Лопатченко І.С.
Ключові слова: публічне управління; комунікація; органи влади; громадськість; взаємодія

Анотація

Розглянуто важливість комунікації органів влади і громадськості, як елемент розвиткуУкраїни як правової, демократичної і соціальної держави. Проаналізовано сучасний стан за-конодавчого регулювання комунікативних процесів органів влади і громадськості. З’ясованоосновні типи, цінності, принципи та інструменти комунікації органів влади і громадськості.Встановлено, величезний потенціал використання новітніх інструментів комунікації органіввлади і громадськості, а також його вплив на покращення якості публічного управління вУкраїні й значного прогресу у розрізі надання якісних державних послуг громадянам.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Регіональне управління та місцеве самоврядування