МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БРАУНФІЛДІВ

  • Довбня О.Б.
Ключові слова: браунфілд; містобудівна діяльність; містобудівний моніторинг; реде- велопмент; реконструкція промислових територій

Анотація

Проаналізовано передумови виникнення браунфілдів та їх визначення, запропонованокласифікація промпідприємств на групи за характером використання. Розглянуто прикладінвестиційного наміру підприємства щодо перетворення браунфілду. Визначено алгоритмвнесення змін до генерального плану міста із визначенням термінів виконання, проаналізо-вано законодавство, яке регламентує діяльність браунфілдів. Запропоновано кроки щодополіпшення процедури виявлення браунфілдів та їх паспортизації з метою залучення інвес-тицій.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Регіональне управління та місцеве самоврядування