ПЕРЕРОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ МІСЦЕВИМ ТА СУБРЕГІОНАЛЬНИМ РІВНЯМИ ВЛАДИ ПРИ УТВОРЕННІ УКРУПНЕНИХ РАЙОНІВ

  • Баринова Д.С.
  • Нестеренко В.В.
Ключові слова: децентралізація; об’єднана територіальна громада; адміністративно- територіальна реформа; субрегіональний рівень; перерозподіл повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування

Анотація

Розглянуто питання ефективності розподілу функцій і повноважень між суб’єктамивлади субрегіонального та базового рівня в умовах децентралізації, реформи місцевогосамоврядування та територіальної організації влади в Україні. Проаналізовано діяльністьорганів виконавчої влади та місцевого самоврядування базового й районного рівнів на при-кладі роботи Коломацької селищної ради, Коломацької районної ради та Коломацької ра-йонної державної адміністрації Харківської області щодо практики втілення децентралізаціїпротягом 2017–2020 рр. Зроблено висновок, що більшість повноважень та функцій, які до ре-форми знаходилися на субрегіональному рівні, доцільно передати на базовий рівень адмі-ністративно-територіальний устрою (рівень громад), а на субрегіональному рівні залишитивиключно повноваження державної влади для забезпечення надзору за законністю рішень,прийнятих ОМС базового рівня, та юридичного супроводу їх діяльності, координації роботитериторіальних підрозділів ЦОВВ.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Регіональне управління та місцеве самоврядування