СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

  • Крамарева О.С.
  • Надточій А.О.
Ключові слова: регіональній ринок праці; попит, пропозиція; заробітна плата

Анотація

Проаналізовано діяльність в основних сферах виробництва України та її регіонів засічень – червень 2020 р., визначено основні негативні тенденції в них: стрімке скороченняобсягів виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, будівництва, та обся-гів капітальних інвестицій. Виявлено сучасні тенденції функціонування регіонального ринкупраці за трьома його основними індикаторами: попиту, пропозиції робочої сили та заробітнійплаті. Визначено, що попит на робочу силу значно скоротився, пропозиція суттєво збіль-шилася, середня зарплата має тенденцію до зростання, а реальна зарплата зменшується.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Регіональне управління та місцеве самоврядування