МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА ОСНОВІ АУТСОРСИНГУ

  • Калінін М.В.
Ключові слова: аутсорсинг, органи публічної влади, управлінські процеси, зовнішня організація, делегування, модель піраміди аутсорсингових ініціатив

Анотація

Здійснено спробу визначити методичні засади використання аутсорсингу в органахпублічної влади. Систематизовано уявлення про сутність аутсорсингу, що дозволило ви-значити його як стратегію управління, яка передбачає виведення окремих видів діяльності,що раніше виконувалися органами публічної влади, за рамки їх функціонування шляхомукладення контрактів на виконання робіт (надання послуг) із зовнішніми виконавцями наконкурсній основі. Виокремлено ознаки аутсорсингу в органах публічної влади. Дослідженорізновиди аутсорсингу, що використовуються в органах публічної влади. Визначено тенден-ції використання аутсорсингу в органах публічної влади.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Механізми державного управління