ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ РОЛІ УРЯДУ В ЕКОНОМІЦІ 21 СТОЛІТТЯ: АНАЛІЗ НА ОСНОВІ ТРАДИЦІЙНИХ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ

  • Кудь А.А.
Ключові слова: роль держави; нова роль; державні програми; суспільні запити; сер- вісна держава; сервісно-орієнтована держава; саморегулювання

Анотація

Стаття пропонує авторський погляд на нову роль держави в економіці 21 століття, щовикликано нездатністю колишніх і нинішніх моделей взаємодії держави і ринку долати регу-лярні “провали ринку” і “провали держави”. Мета статті – теоретично обґрунтувати підхід доподальшого переосмислення нової сучасної ролі держави, використовуючи прийом пере-гляду традиційних державних програм в сфері соціального забезпечення. В основу стат-ті покладено припущення, що навіть в умовах почастішання “провалів ринку” роль і межідержавного регулювання не будуть незмінними, при цьому визнається, що приватні ринкибезперервно розвиваються і відносно швидко змінюються, що дозволяє їм задовольнятизапити все більшого числа людей. В результаті огляду сучасної літератури і ґрунтуючись наекономічній теорії Річарда Талера про “поведінкові підштовхування”, автор критично пере-глядає можливість заміни частини державних соціальних програм на програми з альтерна-тивних джерел. Автор приходить до висновків, що державу потрібно все більше розглядатияк суб’єкт із більшим ступенем автономії, ніж є сьогодні, та який виконує задані функції, а та-кож дотримується доступних йому фінансових ресурсів. Не дотримуючись якоїсь теоретич-ної моделі майбутньої держави, варто зазначити, що найближчим часом набагато більшогозначення матимуть інші інструменти, окрім податків і державних бюджетних видатків, – на-самперед інструменти регулювання. І це значно ближче до тієї ролі, що належала державідо 20 століття, але якість цієї ролі буде зовсім іншою. Проте регулювання буде спрямованона допомогу громадянам і гарантію їх права без нав’язування своїх послуг, а не на пряме до-бування ренти деякими привілейованими групами підприємців або корумпованими політика-ми. Проте на цей час нема упевнених прогнозів, яка роль держави стане успішною не лишез ідеологічного, політичного та соціально-економічного погляду, але й з погляду безпеки.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Механізми державного управління