УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

  • Косенко А.В.
  • Ваніна Я.А.
Ключові слова: бізнес-процес; управління; перепроектування; реінжиніринг; бенчмаркінг

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням удосконалення управління бізнес-процесамипідприємств. Розглянуто та проаналізовано сутність управління на основі бізнес-процесів,переваги підприємств від його впровадження. Узагальнено ключові засади формування біз-нес-моделі підприємства. Оптимізація бізнес-процесів є необхідним інструментом забезпе-чення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах глобалізації та європейсько-го прагнення України. Виокремлено методи удосконалення управління бізнес-процесами,зокрема такі методи як: безперервне вдосконалення, методика швидкого аналізу рішення,реінжиніринг, бенчмаркінг.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Механізми державного управління