УТОЧНЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ: ВРАХУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КОНТЕКСТУ ДЛЯ ПОТРЕБ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

  • Дунаєв І.В.
  • Чернявський К.О.
Ключові слова: промислова диверсифікація; промисловий потенціал громади; траєк- торія промислового розвитку; регіональна економічна політика; диференціація економіки; місцевий економічний розвиток

Анотація

У статті пропонується уточнення концептуальних основ стратегії промислової дивер-сифікації регіонів і територіальних громад для відповідної модернізації структури економікі врахування потреб сільських територій України. Такий підхід дозволяє поєднати напра-цювання просторових теорій і економічно-управлінських підходів (smart-спеціалізація) дляподальшого напрацювання пропозицій до відповідальних місцевих органів влади. Матеріалвикладається за такою логікою: концептуальна і загальна теоретична “рамка”, опис аналі-тичного підходу до врахування місцевих можливостей та бар’єрів для формування новоїтраєкторії промислового розвитку, основні варіанти регіональної економічної політики длянової економічної стратегії регіону та його відповідної нової траєкторії промислового роз-витку; остання частина - особливості формування політики на місцевому і регіональномурівнях рівні для різних типів регіонів. Ці оцінки дають основу для розробки політики та від-повідних рекомендацій, які ґрунтуються на конкретиці контексту регіону і сільської території.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Механізми державного управління