ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • Кучерява К.Я.
  • Орел Ю.Л.
Ключові слова: державне регулювання малого та середнього підприємництва; ме- ханізм державного регулювання малого та середнього підприємництва; підприємництво; суб’єкт господарської діяльності; саморегулювання

Анотація

Стаття присвячена теоретичному осмисленню понять “державне регулювання малогота середнього підприємництва” і “механізм державного регулювання малого та середньогопідприємництва”. Здійснено огляд національного сектору підприємництва, проаналізованодинаміку основних показників суб’єктів господарювання та визначено особливості їх розви-тку. Надано визначення поняття “державне регулювання малого та середнього підприємни-цтва”. Проаналізовано підходи до визначення поняття “механізм державного регулюваннямалого та середнього підприємництва”, надано його авторське розуміння.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Теорія та історія державного управління