СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ “ЦИФРОВІЗАЦІЇ” В УКРАЇНІ

  • Довбиш A.C.
  • Котух Є.В.
Ключові слова: цифровізація; забезпечення кібербезпеки; електронний уряд; органі- зації публічного сектора; кіберзахист

Анотація

У статті досліджено особливості цифровізації в публічному управлінні, сформульовано основні  напрями забезпечення кібербезпеки при цьому. З урахуванням комплексного науково-методологічного аналізу висвітлені окремі особливості організації комунікації суб’єктів публічного управління залежно від рівня та розміру організації. Проаналізовано сучасний стан кібербезпеки, а також визначено шляхи підвищення її рівня в сфері публічно го управління та в цілому в Україні. Пріоритетним шляхами підвищення рівня кібербезпеки в публічному секторі в сучасних умовах має стати збільшення бюджетного фінансування відповідної сфери, стратегічне інвестування в кібераналітику і хмарні технології, створення в організаціях спеціальних підрозділів з кіберзахисту, установка сучасного програмного забезпечення та його постійне оновлення, регулярне підвищення кваліфікації всіх працівників з питань захисту організаційної та персональної інформації.
Опубліковано
2021-01-15
Розділ
Теорія та історія державного управління