ФІЛОСОФІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ДОСВІД УКРАЇНИ

  • Володимир Корженко д.філос.н., проф., завідувач кафедри філософії і політології, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-8403-5558
  • Наталія Коваленко к.держ. упр., доцент кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-5371-9778
  • Наталія Козирєва к.філос.н., доцент кафедри філософії і політології, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-1643-1871
Ключові слова: філософія як “зусилля” мислення; запит на філософствування; державне регулювання/управління; механізми державного управління; державні механізми управління.

Анотація

Проблема забезпечення пропорційного розвитку усіх сфер суспільного буття завдяки впливам державного управління гостро актуалізується в Україні, починаючи з середини 1990-х рр., тобто в період виникнення й укорінення ринкового середовища, інституціоналізації ринкових відносин та створення інфраструктури ринку. В цей час зʼявляється й наповнюється відповідними смислами ідея механізмів державного управління. Поступово приходить розуміння того, що держава по-різному може впливати на соціально-економічні процеси в трансформаційному суспільстві. У статті робиться спроба узагальнення деяких положень, що стосуються застосування механізмів державного впливу в суспільстві динамічних змін. Сформульовано суттєві відмінності між механізмами державного управління та державними механізмами управління з метою їх подальшого обговорення науковою спільнотою.
Опубліковано
2020-10-20
Розділ
Теорія та історія державного управління