РІВЕНЬ ВІДПОВІДНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЗНАНЬ ВИМОГАМ РИНКУ ПРАЦІ: АНАЛІЗ ДУМКИ ПРАЦЕДАВЦІВ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Світлана Мороз к.держ.упр., старший науковий співробітник Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-2696-1278

Анотація

Обґрунтовано можливість участі працедавців у системі забезпечення якості вищої освіти вищої освіти через механізм їх опитування щодо відповідності університетських знань вимогам ринку праці. Проаналізовано думки працедавців щодо рівня відповідності набутих випускниками закладів вищої освіти під час навчання компетентностей сучасним вимогам ринку праці. Встановлено, що переважна більшість працедавців не задоволена рівнем розвитку компетентностей молодих фахівців, а відповідно й якістю діяльності закладів вищої освіти. Зроблено висновок про можливість вдосконалення системи підготовки фахівців з вищою освітою за рахунок підвищення ролі працедавців у формуванні змісту навчальних програм та оцінюванні результатів їх засвоєння випускниками закладів вищої освіти.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Соціальна і гуманітарна політика