КЛАСТЕРІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ СЛОБОЖАНЩИНИ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ I ФУНКЦІОНУВАННЯ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОНСОРЦІУМУ

  • Людмила Бєлова д.соц.н., проф., директор Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, заслужений працівник освіти України, президент Харківського університетського консорціуму, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-1679-5146
Ключові слова: Харківський університетський консорціум, освітній процес, інноваційний освітній кластер, інституційна автономність закладів вищої освіти, споживач освітніх послуг, освітнє середовище, Європейський простір вищої освіти.

Анотація

На підставі аналізу змісту Паризького комюніке, Болонської декларації, Стратегії реформування вищої освіти України до 2020 року робиться висновок, що їх поєднує ідея посилення академічної свободи вишів і запровадження принципів доброчесності в освітній процес, розбудови інституційної автономії закладів вищої освіти, активізації участі студентів і працівників у врядуванні вишів та розвитку громадської відповідальності освітян за перебіг суспільно-політичних трансформацій. Аналізується історичний досвід створення і функціонування інноваційних освітніх кластерів (innovation educational cluster, EdClusters), активна політика запровадження яких розпочалась у Європейських країнах ще на початку 90-х років ХХ ст. Розглядається практичний досвід створення і функціонування на Слобожанщині такого інноваційного освітнього кластеру, як Харківський університетський консорціум (Унікон), основною метою діяльності якого визначено співробітництво, поєднання інформаційних, кадрових і фінансових ресурсів для досягнення науково обґрунтованого соціального ефекту у сфері академічної мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок і інновацій, удосконалення і підвищення якості та ін.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Соціальна і гуманітарна політика