ПОДАТКОВИЙ ІМІДЖ КРАЇНИ ТА БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

  • Олена Ревенко к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-0110-7291
  • Тетяна Ревенко к.держ.упр., провідний фахівець відділу з координації наукової роботи та докторантури, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-4624-0838
Ключові слова: податковий імідж бізнесу, національний податковий імідж, соціальна відповідальність бізнесу в умовах пандемії коронавірусу, податкова культура, модернізація податкових органів, податковий потенціал.

Анотація

Теоретично обґрунтовано складові формування національного податкового іміджу та податкового іміджу бізнесу, що дозволяє ідентифікувати їх вплив на механізм забезпечення податкової конкуренції країни в інтеграційних умовах. Визначено загальні риси та податкові аспекти соціальної відповідальності в рамках заходів, що застосовуються бізнесом в умовах пандемії коронавірусу в Європейських країнах та в Україні. Також набуло подальшого розвитку визначення стратегічних умов створення податкового іміджу бізнесу з урахуванням концепції соціальної відповідальності.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Світовий досвід державного управління