ГЛОБАЛЬНИЙ ІНДЕКС (GI-10) ЯК ІНТЕГРОВАНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ІНДИКАТОР ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ОЕСР

  • Дмитро Карамишев д.держ.упр., проф., перший заступник директора, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-1617-3240
Ключові слова: світові інтеграційні процеси, глобальне врядування, збалансований глобальний розвиток суспільства, індикатори глобального розвитку, інтегрований індекс глобального розвитку, країни – члени ОЕСР.

Анотація

Узагальнено експертно-аналітичну інформацію про глобальні дослідження, що містять сукупні дані щодо інтегрованого оцінювання всебічного розвитку країн членів організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), отримані за 10 релевантними міжнародними індексами з подальшим використанням індикатора Global Governance – Глобального індексу (GI-10) як інтегрованого індексу збалансованого розвитку, що характеризує сучасне соціально-економічне становище цих країн, їх позиціонування у глобальному вимірі, а також надає можливість регулюючого впливу та визначення стратегічних орієнтирів розвитку як окремих країн, так і міждержавних утворень.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Світовий досвід державного управління