ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРИ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

  • Тетяна Астапова к.держ.упр., доц., доцент кафедри іноземних мов, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-8802-9788
  • Світлана Сасник ст. викладач кафедри іноземних мов, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-2355-1927
Ключові слова: аудіювання, внутрішня мотивація, зовнішня мотивація, змішане навчання, взаємодія предмет-предмет, електронно-комунікативна платформа навчання, державні службовці.

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти впливу Інтернету на вивчення англійської мови державними службовцями, в тому числі на можливості прослуховування та підвищення мотивації до вивчення англійської мови. Надано характеристику технології змішаного навчання у вивченні іноземних мов. Надано практичне обґрунтування ефективності навчання англійської мови за допомогою інформаційно-комунікативних технологій.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Державна служба: аспекти та практики