ДОВІРА ДО ВЛАДИ ЯК ЕТИЧНА ПРОБЛЕМА

  • Ліна Ігнатенко старший викладач кафедри іноземних мов, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-1628-1244
Ключові слова: довіра, політична довіра, моральна ситуація людини, етика суспільних комунікацій, публічна влада, індивідуальна довіра, колективна довіра, громадська активність.

Анотація

Робиться спроба розглянути довіру з точки зору сучасної комунікативної етики і соціально-філософського контексту. Довіра до влади аналізується ґрунтуючись на теоретичних положеннях комунікативної філософії (Ю. Хабермас і К.-О. Апель). Висловлюється припущення про те, що саме довіра до влади виступає фоновою умовою гармонійного розвитку суспільства. Довіра розглядається як детермінанта, що сприяє формуванню і розкриттю змістовних складових діалогу між владою та інституціями громадянського суспільства, що відбувається на підставі дотримання таких соціальних норм, як відповідальність, справедливість, толерантність, взаєморозуміння, рівноправність, повага і визнання суверенності особистості. Доводиться теза про те, що довіра до влади є найважливішим фактором суспільно-політичних відносин, роль якого в останні роки набуває все більшого значення. У міру розвитку глобалізації, довіра до влади стає більш затребуваною, так як за її сприяння ефективно узгоджуються інтереси акторів світової політики. Довіра не просто дозволяє знизити трансакційні витрати і зміцнити міжнародне співробітництво, а й сформувати відносини нової якості.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Політичні та правові засади державного управління