ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОЇ РЕПУТАЦІЙНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ОСЕРЕДКІВ КОНСОЛІДАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ

  • Маріан Токар к.і.н., доц., докторант кафедри державного управління, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів https://orcid.org/0000-0001-8426-4481
Ключові слова: громадські організації, публічна влада, громадянське суспільство, репутаційність, громадянська суб’єктивація, національні меншини.

Анотація

У статті досліджуються особливості функціонування громадських організацій національних меншин в Україні. Акцентується увага на здійсненні оновлення організацій на шляху етнонаціональної консолідації та інтеграції в громадянське суспільство. Аналізується громадянська суб’єктність національних меншин та їхніх громадських організацій для покращення публічної репутаційності. Наголошено на оновленні позиціювання громадської організації, оптимізації її публічно-управлінської ролі та зростання соціальної відповідальності громадян в багатонаціональному середовищі крізь призму демократизації публічних відносин. Підкреслено цільову мотивацію співпраці громадських організацій національних меншин із публічною владою.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Політичні та правові засади державного управління