СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

  • Юрій Древаль д.держ.упр., проф., професор кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-7347-9433
  • Андрій Кузнецов к.держ.упр., доц., начальник відділу координації наукової роботи і докторантури, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-2951-4473
  • Світлана Заїка к.е.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-8132-7643
Ключові слова: модернізація, політична модернізація, демократизація, культура, цінності культури.

Анотація

Проаналізовано питання залежності політичної модернізації від соціокультурного розвитку. Відзначено, що у даному разі мова має йти про складне переплетіння та гармонію обох складових суспільного розвитку. Обґрунтовано положення про те, що культура є одним з найбільш важливих регуляторів суспільного життя. Відтак і соціальні інститути, політика та норми тією чи іншою мірою відображають цінності культури. Вказано, що надійною основою успішної модернізації мають бути системні зрушення у найбільш важливих сферах суспільних та соціокультурних відносин. Формулюється висновок про те, що до успіху мають привести системні зрушення у всіх сферах суспільних та соціокультурних відносин (з обов’язковим урахуванням того достеменного факту, що процес вдосконалення соціокультурних відносин має відбуватися поступово і що культурні ідентичності відображають багатовіковий уклад життя народів, який не може бути реформований у звичному розумінні цього слова).
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Політичні та правові засади державного управління