ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • Вячеслав Дзюндзюк д.держ.упр., проф., завідувач кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-0622-2600
  • Юрій Єфімов аспірант кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-2848-5583
Ключові слова: екологічна політика, публічна політика, сталий розвиток, екологічні проблеми, навколишнє середовище, уряд, неурядові організації, інвестиції.

Анотація

У контексті сучасних екологічних викликів глобального простору проаналізовано еволюцію екологічних проблем та заходи щодо їх вирішення на державному рівні. Визначено змістовні характеристики екологічної політики держави. Акцентовано увагу на необхідності комплексного аналізу соціальних, економічних та екологічних зміни на початковому та завершальному етапах формування екологічної політики. Наголошено на необхідності в статегічному плані чітко усвідомлювати роль політики та уряду у виявленні, розумінні та реагуванні на екологічні проблеми у світі. Динамічність політичного процесу визначено як важливу передумову вдосконалення стимулюючих механізмів та розширення джерела інвестування екологічних програм.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Політичні та правові засади державного управління