РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • Олег Амосов д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0003-3781-4801
  • Олена Лєсная к.держ.упр., доц., доцент кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-9899-3893
Ключові слова: підприємництво, підприємства, фізичні особи підприємці, зайнятість, наймані робітники, обсяги виробництва, прибутковість інфраструктура.

Анотація

У статті проаналізовано стан розвитку підприємництва в Харківській області, кількість підприємств, рівень зайнятості, рівень прибутковості, обсяги виробництва, динаміку і фактори, що на нього вплинули.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Регіональне управління та місцеве самоврядування