ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА ТРУБОПРОВІДНОМУ ТРАНСПОРТІ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

  • Геннадій Фердман к.держ.упр., старший науковий співробітник, заступник начальника науково-дослідного центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” з наукової роботи, м. Одеса https://orcid.org/0000-0002-2023-1696
Ключові слова: транспорт, трубопровідний транспорт, особливість, аварія, безпека, екологія, державне управління.

Анотація

Розглянуто фактори, що спричиняють аварії, та їх наслідки; особливості трубопровідного транспорту в єдиній транспортній системі України; склад системи трубопровідного транспорту, його переваги та недоліки в порівнянні з іншими видами транспорту, організаційно-правові основи державного управління безпекою на трубопровідному транспорті; контроль організаційної структури підприємств та установ трубопровідного транспорту (з представленням варіанту), а також охорону об’єктів трубопровідного транспорту з відповідними висновками.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Механізми державного управління