КОНЦЕПТ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ

  • Олександр Чебан к.держ.упр., доц., доцент кафедри регіональної політики і публічного адміністрування, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса https://orcid.org/0000-0002-4087-0698
  • Станіслав Ясиневич к.держ.упр., член ГО “Нова еліта нації”, м. Одеса https://orcid.org/0000-0002-7943-1588
Ключові слова: суспільне мовлення, державний вплив, механізм державного регулювання.

Анотація

Розглянуто питання формування механізму державного впливу на діяльність суспільного мовлення та запропоновано концепт цього механізму. Відповідно до логіки проектування механізмів представлено концепт механізму державного регулювання діяльності суспільного мовлення в описовому та графічному вигляді з визначенням його складових. Наголошено, що важливим є розроблення концептуального змісту механізму державного впливу на діяльність суспільного мовлення, який потребує безпосереднього визначення його призначення, а саме визначення виду впливу – управління або регулювання. Визначено, що державний вплив на діяльність суспільного мовлення можна описати через механізм державного регулювання.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Механізми державного управління