МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

  • Юрій Прав к.е.н., доц., доцент кафедри публічного адміністрування, Приватне акціонерне товариство “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом”, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук, м. Київ https://orcid.org/0000-0003-0701-9479
Ключові слова: модель стратегії управління, інноваційний процес, будівельне підприємство, інноваційна інфраструктура, потенціал.

Анотація

  Визначено основні проблеми стратегічного управління будівництвом. Запропоновано модель управління розвитком інноваційного процесу підприємств, яка включає в себе опис факторів розвитку інноваційного процесу, визначення місії та цілей розвитку підприємства, методику оцінки інноваційного потенціалу та опис заходів по оптимізації факторних складових його рівня, обґрунтування вибору і реалізації інноваційного розвитку та опис особливостей управління етапами інноваційних процесів.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Механізми державного управління